Plastische en esthetische chirurgie

Plastische chirurgie kan tegelijkertijd herstellend en reconstructief zijn: ze is dan gericht op de correctie van aangeboren of tijdens het leven optredende misvormingen.

Ze kan ook een esthetisch doel nastreven, waarbij het verzoek niet wordt gemotiveerd door een pathologie of de nasleep daarvan, maar door de wens om het esthetische aspect te verbeteren.

Esthetische geneeskunde daarentegen heeft tot doel het esthetische aspect te verbeteren zonder invasieve of chirurgische ingrepen. Ze past eenvoudige procedures toe zoals injecties of het gebruik van externe agentia. 

Uw plastische chirurgen