Privacybeleid GDPR

Privacybeleid CENTRE MEDICAL DU PARC

CENTRE MEDICAL DU PARC hanteert een strikt privacybeleid omdat wij uw privacy ter harte nemen en zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, dat van toepassing is op de websites van CENTRE MEDICAL DU PARC en bedrijven die gelinkt zijn aan CENTRE MEDICAL DU PARC, licht toe hoe wij omgaan met informatie van prospects, klanten en partners.

Dit privacybeleid is in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door de websites van CENTRE MEDICAL DU PARC of gelijk welke andere bronnen dan CENTRE MEDICAL DU PARC worden verkregen. U dient zich ervan bewust te zijn dat CENTRE MEDICAL DU PARC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. CENTRE MEDICAL DU PARC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van de verzamelde informatie

Uw persoonlijke gegevens worden intern verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Het gebruik van onze diensten.
2. Communicatie.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich registreert voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken. Wij kunnen u om de volgende persoonlijke gegevens vragen: naam, voornaam, telefoonnummer, adres, taal en e-mail. De gegevens worden gebruikt om u de beste service te bieden en worden opgeslagen op de beveiligde servers van CENTRE MEDICAL DU PARC of servers van derden. Deze gegevens zullen nooit gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens over u uit generlei bron.

Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, kunnen wij deze bewaren. Soms vragen wij u om persoonlijke gegevens die relevant zijn omdat ze verband houden met de situatie in kwestie. De persoonlijke gegevens die wij kunnen vragen om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden zijn: naam, voornaam, telefoonnummer, adres, taal en e-mail. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van CENTRE MEDICAL DU PARC of op servers van derden. Deze informatie zal nooit worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens over u uit generlei bron.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat verstuurd wordt vanop een pagina van een website en op uw harde schijf bewaard wordt door de browser. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt verwittigd wanneer een cookie wordt verzonden. De goede werking van sommige functies en diensten op onze sites kan echter worden verstoord als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Doelstellingen

Voor het gebruik van onze diensten en communicatie, verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid, tenzij we uw toestemming vooraf hebben verkregen.

Openbaarmaking aan derden

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt alleen met derden delen indien dit nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. In sommige gevallen kan informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

CENTRE MEDICAL DU PARC geeft nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Indien dit het geval is, zullen met deze partijen de nodige afspraken worden gemaakt om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Bovendien zal CENTRE MEDICAL DU PARC de door u verstrekte informatie niet delen met derden, tenzij dit wettelijk vereist en toegestaan is. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens delen met derden als u ons schriftelijk toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.

Bescherming van informatie

CENTRE MEDICAL DU PARC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt of wettelijk vereist zijn. Persoonlijke gegevens worden na maximaal 5 jaar inactiviteit uit onze database verwijderd. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen.

U vindt onze contactgegevens op onze website. Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart te sturen. Wij raden u sterk aan om uw pasfoto en rijksregisternummer onleesbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze onderaannemers en verzoeken dat deze gegevens rechtstreeks aan u of aan een derde van uw keuze worden doorgegeven. Om op dit soort verzoeken te reageren, vragen wij u zich te identificeren.

CENTRE MEDICAL DU PARC streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het toepassen van technische en organisatorische maatregelen, zoals de volgende voorbeelden:

  • Alle personen die namens CENTRE MEDICAL DU PARC toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht deze vertrouwelijk te behandelen.
  • We maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
  • Van persoonlijke gegevens wordt een back-up gemaakt om fysieke of technische incidenten te herstellen.
  • Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Zoals vereist door de privacywetgeving, kunt u uw gegevens altijd gratis wijzigen/ verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is contact met ons op te nemen. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart te sturen door uw pasfoto onzichtbaar en rijksregisternummer onleesbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. Onderaan elke e-mail vindt u ook de mogelijkheid om uw contactgegevens aan te passen of u af te melden voor de nieuwsbrief.

Vragen en opmerkingen

We controleren regelmatig of we dit privacybeleid nog steeds respecteren. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op: secretariat@centremedicalduparc.eu