Elektromyografie

ccmbrussels_dr_Pothalil_electromyographie

Ons team specialisten voert elektrofysiologische studies uit in het kader van de diagnose van perifere en posttraumatische pathologieën van de bovenste en onderste ledematen:

  • perifere ductale syndromen (carpale tunnel, ellepijpcompressie, kanaal van Guyon, …
  • neurovasculair compressiesyndroom
  • andere meer zeldzame syndromen

De onderzoeken worden in nauwe samenwerking met uw chirurg uitgevoerd, wat efficiëntie en een optimale behandeling waarborgt.